Rok 1968 na Českolipsku

Title Alternative:The Year 1968 in the Česká Lípa Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is dedicated to the period of Prague Spring in the Česká Lípa district. The emphasis is put on the activity national Committees and district Committee of the Communist Party that was implemented in the above mentioned district during the resurgence process, during the invasion of Warsaw Treaty´s troops, and in the following months of occupation. The diploma thesis also explores the activation of civilian people´s life in the district during the first half of the year 1968 and a consequent reaction of society to the occupation. The situation of the district is analyzed until the first anniversary of August 1968. A part of the text is devoted settling of the Soviet forces in Česká Lípa district, and to a coexistence with the local population.
Diplomová práce se věnuje období Pražského jara na okrese Nymburk. Důraze je kladen především na činnost národních výborů a Okresního výboru KSČ v období obrodného procesu, během příchodu vojsk Varšavské smlouvy a v následujících měsících po okupaci. Práce zachycuje i aktivizaci občanského života na okrese do srpnové invaze v roce 1968 a následnou reakci společnosti na okupaci, zabývá se i událostmi v okrese do prvního výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Část textu se věnuje usazení sovětské posádky v okrese a jejímu soužití s místním obyvatelstvem
Description
katedra: KHI; přílohy: CD; rozsah: 148 s.
Subject(s)
prague spring 1968-1969, resurgence process, district committee of the communist party in česká lípa region, national committee, invasion, česká lípa in 1968-1969, pražské jaro 1968-1969, obrodný proces, okresní výbor ksč v české lípě, národní výbor, invaze, česká lípa v letech 1968-1969
Citation
ISSN
ISBN