Rozvoj obchodní sítě Raiffeisenbank z pohledu projektového manažera

Title Alternative:Raiffeisenbank´s retail network expansion in project manager´s experience
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Company Raiffeisenbank is one of the biggest banking subject trading on a Czech financial market. Raiffeisenbank expanded to include 70 % clientele after integration with eBanka and took over unique internet banking model. Management of the bank presented new strategy of the Raiffeisenbank´s retail expansion in 2010, which is focused on premium banking and branches network expansion, related with New branch design implementation. This thesis captures principles and standards of the project management in Raiffeisenbank, presents in great detail retail´s expansion and its realization. A theoretical starting of the project management is research in detail with the context of literature. New proposals of the retail´s expansion strategy present other possibilities of the expansion, based on experiences from project ROS and follows the original thought, how could be Raiffeisenbank in the limelight of the Czech banking.
Společnost Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní subjekty obchodující na českém finančním trhu. Po integraci s eBankou rozšířila svou klientelu o téměř 70 % a převzala jedinečný model internetového bankovnictví. V roce 2010 vedení banky představilo novou strategii rozvoje Raiffeisenbank zaměřenou na prémiové bankovnictví a rozvoj pobočkové sítě, související s implementací New branch designu. Diplomová práce zachycuje principy a standardy projektového řízení v RB, podrobněji představuje projekt Rozvoj obchodní sítě, tzv. ROS, a samotnou jeho realizaci. Teoretická východiska projektového managementu jsou podrobena bližšímu zkoumání v kontextu s odbornou literaturou. Návrh strategie rozvoje obchodní sítě představuje další možnosti rozvoje na základě zkušeností z projektu ROS a navazuje na původní myšlenku, jak dostat Raiffeisenbank na výsluní českého bankovnictví.
Description
112 stran
Subject(s)
bank, efficiency, expansion strategy, funding, premium banking, project documentation, project management, banka, efektivnost, financování, prémiové bankovnictví, projektová dokumentace, projektový management, strategie rozvoje
Citation
ISSN
ISBN