Herní činnosti a hračky pro rozvoj dětí s poruchami autistického spektra

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce na téma herní činnosti a hračky pro rozvoj dětí s poruchami autistického spektra se zabývala charakteristikou těchto poruch a jejich projevy. Zároveň zde byly uvedeny herní činnosti a hračky vhodné pro děti s poruchami autistického spektra. Součástí bakalářské práce byla i praktická část, která byla zaměřena na názory a zkušenosti rodičů ohledně her a trávení volného času jejich dětí s poruchami autistického spektra. Cílem bakalářské práce bylo zjistit nejčastější herní činnosti a volnočasové aktivity dětí s poruchami autistického spektra.
Bachelor thesis on topic of game activities and toys for the development of a child with autism focused on the characteristics of these disorders and their manifestations. At the same time, there were listed gaming activities and toys suitable for children with autism spectrum disorders. Part of the thesis was a practical part, which focused on the views and experiences of parents of children with autism spectrum disorders related to games and leisure activities their children. The aim of this thesis was to identify the most common gaming activities and leisure activities of children with autism spectrum disorders.
Description
Subject(s)
Poruchy autistického spektra, hra, hračka, Autism spectrum disorders, game, toy
Citation
ISSN
ISBN