Psychologie chování spotřebitelů při výběru oděvu pro snowboarding

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá psychologií chování spotřebitelů při výběru oděvu pro snowboarding. Teoretická část seznamuje čtenáře s psychologií prodeje a chování, s pojmem snowboarding a oblečením pro tento sport. Praktická část se zabývá marketingovým vyzkumem, jehož cílem bylo zjistit spokojenost a zkušenosti uživatele při výběru oblečení pro snowboarding. Také bylo provedeno měření na vzorku oblečení na prodyšnost a paropropustnost.
This bachelor thesis deals with the psychology of consumer behavior when choosing clothing for snowboarding. The theoretical part introduces the reader with the psychology of sales and behavior, with the concept of snowboarding and clothing for this sport. The practical part deals with the marketing knowledge, whose goal was to determine the satisfaction and experience of the user in the selection of clothes for snowboarding. It was also performed measurements on a sample of clothes on the breathability and the vapor permeability.
Description
Subject(s)
Psychologie chování, snowboarding, marketing, marketingový výzkum, prodyšnost, paropropustnost, Psychology of behavior, snowboarding, marketing, marketing research, breathability, vapor permeability
Citation
ISSN
ISBN