Nezaměstnanost osob starších padesáti let ve frýdlantském výběžku

Title Alternative:Unemployed people aged fifty and over in Frydlant panhandle.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou nezaměstnaných osob starších padesáti let ve frýdlantském výběžku. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat a analyzovat problematiku nezaměstnanosti osob starších padesáti let ve frýdlantském výběžku. Práce byla rozdělena na dvě části. V teoretické části, byly za pomoci odborných zdrojů popisovány a vymezovány základní pojmy z oblasti nezaměstnanosti, trhu práce a politiky zaměstnanosti. Dále byla popsána starší dospělost z pohledu vývojové psychologie, pracovního uplatnění a potřeb vyplývajících z profesní role. Autorka bakalářské práce v empirické části popisovala a komentovala výsledky provedeného průzkumu, který byl vykonán za pomoci nestandardizovaného dotazníku. Výsledky ukazovaly, že se převážná část respondentů setkala s diskriminací při hledání zaměstnání hlavně z pohledu věku. Zjištění vedly ke konkrétním navrhovaným opatřením v oblasti vzdělávacích aktivit, navázání mezioborové spolupráce a poradenství.
Description
59 s., 5 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
unemployment, nezaměstnanost
Citation
ISSN
ISBN