Úvěrové produkty pro malé a střední podniky na českém trhu.

Title Alternative:The loan products for the small and medium businesses on the czech market
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with the loan products for the small and medium businesses on the czech market. At the beginning there are methods and the goals of the thesis. In the first chapter there are characterized the small and medium businesses, their positives and negatives and methods of their financing. In the second chapter the loan products for small and medium businesses at selected banks are characterized and compared. In the third chapter particular phases of credit process in the Komerční banka, a. s., are analyzed. In the fourth chapter on basis of analyzed credit process the case study is made. The final chapter sums up the main conclusions which result from the diploma thesis.
Diplomová práce pojednává o úvěrových produktech pro malé a střední podniky na českém trhu. V úvodní části jsou uvedeny cíle a metody práce. V první kapitole jsou charakterizovány malé a střední podniky, popsány jejich výhody a nedostatky a metody jejich financování. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány a porovnány úvěrové produkty pro malé a střední podniky u vybraných bank. Ve třetí kapitole jsou rozebrány jednotlivé fáze úvěrového procesu v Komerční bance, a. s. Ve čtvrté kapitole je na základě analýzy úvěrového procesu provedena případová studie. V závěrečné části jsou shrnuty hlavní poznatky, které z diplomové práce vyplývají.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 86 s., 32 s. příloh
Subject(s)
small and medium businesses, loans, credit analysis, credit process, malé a střední podniky, úvěry, úvěrová analýza, úvěrový proces
Citation
ISSN
ISBN