Problematika cenové tvorby vybraného sportovního segmentu

Title Alternative:Problems of Price Formation in the Selected Sport Branch
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with problems of price formation in to selected sport branch cooperated with czech producer. The theoretic part includes position of modern sport and his developmental specialization, methods of price formation used in present trend of enterprises, characterization of type costs from manager accountancy and methods of calculation.The practical part of my diploma thesis is focused on an analysis of price formation of the czech company Warmpeace which produce outdoor equipment and analysis and czech company KHAM.
Diplomová práce se zabývá problematikou cenotvorby vybraného sportovního sortimentu. Teoretická část práce obsahuje pohled na novodobý sport a jeho vyvíjející se směr, metody tvorby cen používané v současných trendech podnikání, popis druhů nákladů z hlediska manažerského účetnictví a metody kalkulací. Praktická část je zaměřena na analýzu cenotvorby sportovní firmy vyrábějící outdoorové oblečení a turistické vybavení Warmpeace a na analýzu cenotvorby českého výrobce KHAM. Do práce je dále zahrnuta komparační analýza zahraniční konkurence a jejich cenové hladiny.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 79 s.
Subject(s)
globalization, outdoor sport, methods of price formation, separation of cista, gross margin, cover contribution, globalizace, outdoorový sport, metody cenové tvorby, členění nákladů, hrubé rozpětí, krycí příspěvek
Citation
ISSN
ISBN