Srovnávací studie parametrů datových přenosů v mobilních sítích

Title Alternative:Comparative study of data transfers in mobile telecommunication networks
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá principy komunikace, provozem a strukturou mobilních sítí a schopnostmi datových technologií (GPRS, EDGE, CDMA, W-CDMA, HSDPA). Studie by měla sloužit jako seznamovací text podávající základní a všeobecný přehled pro běžné uživatele mobilních zařízení. Práce je zaměřena především na popis, praktické využití, srovnání a vyhodnocení vlastností a parametrů současně dostupných technologií, včetně nově nastupujících sítí třetí generace. Práce zachycuje souhrn technologií v celosvětovém měřítku. Součástí práce je také řešení aplikace, která má umožnit sledování aktuální rychlosti při mobilním přenosu dat. Tato aplikace je vytvořena v prostředí Java 2 Micro Edition.
This bachelor thesis deals with principles of communication, functioning and structure of mobile telecommunication networks and capabilities of data technologies (GPRS, EDGE, CDMA, W-CDMA, HSDPA). This work should serve as an introductory text which gives basic and overall overview for common users of mobile devices. This work is especially aimed at description, practical purposes, comparison and evaluation of properties and characteristics of currently available technologies and technologies of the third generation. This work also contains summary of technologies in a world-wide scale. A component of this work is a solution of application which allows tracking the current speed during the data transfer. This application is created in Java 2 Micro Edition platform.
Description
katedra: KSI; přílohy: 1 CD; rozsah: x s., 47 s.
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN