Prvky mluvenosti a psanosti v tištěném interview

Title Alternative:Features of orality and literacy in written interviews
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem práce je uplatňování funkce prvků mluveného a psaného vyjadřování v interview zveřejněných v novinách Mladá fronta Dnes a v časopise Žena a život. Úvodní kapitoly jsou nadále věnovány vymezení pojmu interview a charakteristice mluveného a psaného jazyka, vlastní analýza je věnována analýze výskytu a využití prvků mluvenosti a psanosti ve dvou základních typech tištěného interview - interview komentářového a interview portrétního.
Description
46 s., 18 s. příl. +CD ROM
Subject(s)
interview, spoken language, written language, rozhovor, mluvený projev, psaný projev
Citation
ISSN
ISBN