Tělesná výchova na 1.stupni základní školy jako motivační prvek k mimoškolní pohybové aktivitě

Abstract
Diplomová práce se zabývá názory žáků na obsahovou náplň hodin tělesné výchovy na základní škole a motivací žáků k mimoškolní pohybové aktivitě.Do anketního šetření bylo zařazeno 824 žáků městských i vesnických škol.Hlavním cílem práce bylo zjistit, jestli hodiny tělesné výchovy na 1. stupni základní školy žáky baví, jak je hodnotí, zda je hodiny motivují k další mimoškolní pohybové aktivitě. Zjistili jsme, že pokud jsou hodiny tělesné výchovy dobře vedené, tak žáky baví a motivují je k mimoškolní pohybové aktivitě. 56% žáků uvedlo, že je hodiny tělesné výchovy baví vždy a 44% žáků tělesná výchova někdy baví, někdy ne. Více než 63% žáků se pravidelně věnuje mimoškolní pohybové aktivitě převážně dvakrát týdně.
Our thesis deals with the opinions of the students about the content of PE lessons at a primary school and with the other motivation for out-of-school physical activity.We analysed 824 questionnaires from town and small schools.The main aim of our thesis was to find out if the PE lessons are favourite, how is their opinions about PE lessons and if PE lessons motivate them for out-of-school physical activities. We find out when PE lessons are well done, the students have fun from lessons they motivate them for out-of-school physical activities. 56% of students answered, that PE lessons are favourite always and 44% students PE lessons like sometimes and sometimes not. We discovered that more than 63% of surfy participants do any out-of-school physical activity regularly- generally twice a week.
Description
Subject(s)
hodiny tělesné výchovy, mimoškolní pohybová aktivita, motivace, anketní šetření, PE lessons, out-of-school physical activity, motivation, survey
Citation
ISSN
ISBN