Literární projekt - pohádka a její využití v mateřské škole

dc.contributorBernt Jindřich, Mgr. : 66964
dc.contributor.advisorDubcová Věra, Mgr. : 66557
dc.contributor.authorZemanová, Veronika
dc.date.accessioned2020-11-12T11:34:08Z
dc.date.available2020-11-12T11:34:08Z
dc.date.committed2020-5-1
dc.date.defense2020-06-18
dc.date.submitted2019-2-1
dc.date.updated2020-6-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je využití dvou literárních textů zahrnující výchovně-vzdělávací činnosti pro rozvoj dětí předškolního věku. Odborná práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje literární výchově v předškolním vzdělávání, projektu, vývojové psychologii, dramatické výchově a jejím metodám. Obsahem praktické části bakalářské práce je popis metodických listů, dále vyhodnocení projektů metodou strukturovaného rozhovoru a návrh úprav. Cílem bakalářské práce je vytvoření a zrealizování dvou týdenních programů, které budou následně ověřeny v praxi.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis uses two literary texts and educational activities with the aim to develop preschool children's literary skills. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to literary education in pre-schools, project teaching, developmental psychology and dramatic education and its methods.The content of the practical part of the bachelor thesis is the description of the worksheets created, as well as to the evaluation of projects using structured interviews, and it also suggests some changes. The aim of bachelor thesis is to create and pilot two weekly sessions on the topic Literary Project, which will be verified in practice.en
dc.description.mark
dc.format81 s.
dc.format.extentIlustrace, Noty
dc.identifier.signatureV 202002349
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158123
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBEDNÁŘOVÁ, Jana, 2014. Literatura mě baví: studijní text se souborem pracovních listů. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-045-3. MACHKOVÁ, Eva. 2012. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, ISBN 978-80-7331-214-5. MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC., 2003. Výukové metody. Brno: Paido. ISBN 80-7315-039-5. SKUTIL, Martin, 2011. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-778-7. SMOLÍKOVÁ, Kateřina a kol., 2018. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 4. přeprac. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. ISBN 80-239-5940-9. TOMKOVÁ, Anna, Jitka KAŠOVÁ a Markéta DVOŘÁKOVÁ, 2009. Učíme v projektech. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-527-1.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectliterární výchovacs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectmetodický listcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectstrukturovaný rozhovorcs
dc.subjectliterary educationen
dc.subjectprojecten
dc.subjectpre-school educationen
dc.subjectworksheeten
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectstructured interviewen
dc.titleLiterární projekt - pohádka a její využití v mateřské školecs
dc.titleLiterary project - fairy tale and its use in the kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000663
local.identifier.stag40779
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668766
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2349
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Zemanova.pdf
Size:
5.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Zemanova.pdf
Size:
163.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PO__Zemanova.pdf
Size:
314.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Zemanova.pdf
Size:
208.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP