Modul pro vyhodnocování parametrů laserového svazku kamerou pro LabView

Title Alternative:Module parameters for evaluation of the laser beam camera for LabView
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis addresses the use of computer image processing. The first part describes camera systems of machine vision. The structure of these systems is explained and some of their parts are briefly described. Basic image sensor technologies are listed, followed by an explanation of the term ?electronic shutter?. Communication interface options are mentioned. The second part concerns the specific type of camera that has been used while creating this thesis. Basic parameters and options of the camera are listed. The next part briefly describes the LabVIEW development environment. The final part addresses the program itself. The structure of the program, user interface and various option of the application are all described. The development process is also mentioned, as well as certain problems I have encountered during the task.
Tato práce seznamuje s použitím počítačového zpracování obrazu. V první části je vytvořen přehled, co to jsou kamerové systémy strojového vidění. Seznamuje se strukturou a stručně popisuje některé části těchto systémů. Jsou zde uvedeny základní technologie obrazových snímačů, vysvětlen pojem elektronické závěrky a zmíněny možnosti komunikačního rozhraní. Další část je věnována konkrétnímu typu kamery, kterou používám. Zde jsou uvedeny základní parametry a možnosti kamery. V následující části je stručně popsáno vývojové prostředí LabVIEW. A poslední část je věnována popisu programu. Zde se zabývám strukturou programu, popisem uživatelského rozhraní a možnostmi aplikace. Nechybí ani popis mého postupu při vývoji aplikace a zmínění některých problémů na které jsem během práce narazil.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD; rozsah: 37
Subject(s)
labview, machine vision, laser beam, labview, strojové vidění, laserový svazek
Citation
ISSN
ISBN