Porovnání vlastností kompaktních přízí

Title Alternative:Comparison of properties of Compact yarns
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this Bachelor thesis is finding the most suitable supplier for VEBA textilní závody a.s. This company has provided samples of compact yarns from various suppliers from different provenances. The following properties were compared: hairiness, strenght, unevenness, elongation and yarn defects. In adition economic costs of those yarns were evaluated. The theoretical part deals with compact spinning and characteristic properties and advantages of final yarns. The experimental part contains measurement results of all properties, yarn price appreciation and points assessment of all criteria. In the end all information and values necessary for point method Scoring, through which the most suitable suppliers were selected, are summarized.
Cílem bakalářské práce je nalézt nejvhodnější dodavatele pro firmu VEBA textilní závody a.s. Firma poskytla pro porovnání kompaktní příze od různých dodavatelů z odlišných proveniencí. Porovnávané byly tyto vlastnosti: chlupatost, pevnost, nestejnoměrnost, tažnost a vady přízí. Dále je provedeno zhodnocení přízí dle ekonomických nákladů. Teoretická část se zabývá problematikou kompaktního předení a charakteristickými vlastnostmi a výhodami výsledných přízí. Experimentální část obsahuje zpracované výsledky měření u všech vlastností, cenové zhodnocení přízí a také bodové ohodnocení všech kritérií. V závěru jsou shrnuty veškeré potřebné informace a hodnoty, potřebné pro bodovou metodu Scoring, prostřednictvím které byly vybráni nejvhodnější dodavatelé.
Description
katedra: KTT; rozsah: 53s. (8 333 znaků)
Subject(s)
compact spinning, yarn properties, price, hairiness, supplier, kompaktní předení, vlastnosti přízí, cena, chlupatost, dodavatel
Citation
ISSN
ISBN