Vliv vlhkosti na energetické přeměny při cyklické deformaci textilií

Title Alternative:Dampness effect on the energy change in the cyclic deformation of textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Středem zájmu této diplomové práce je především teoretický a experimentální rozbor vlivu vlhkosti na energetické přeměny při cyklické tahové deformaci textilií. V její první teoretické části se zaměřím na popis struktury příze a tkaniny, vnitřního tření a vliv tohoto tření na deformační vlastnosti, na již zmíněnou pevnost, tažnost textilie a hysterezi. Výsledkem experimentální části diplomové práce je porovnání naměřených hodnot hystereze pro příze a tkaniny a analýza vlivu vlhkosti na energetické změny při cyklické deformaci.
The main goal of this thesis is theoretical and experimental analysis of dampness influence on the energy transformations during cyclic tensile deformation of fabrics. First theoretical part will focus on describing the structure of yarn and fabric, internal friction and the friction influence on the deformation properties, as strength, fabric ductility and hysteresis. As a result, the experimental part of the thesis describes the comparison of the measured values of hysteresis for yarn and fabrics. The dampness influence on the energy changes during cyclic tensile deformation of fabrics was investigated.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 60
Subject(s)
energetické ztráty, hystereze, pevnost, tažnost, vlhkost, energy losses, hysteresis, strength, tensibility, dampness
Citation
ISSN
ISBN