Zhodnocení významu vybraných pojistných produktů pro krytí podnikatelských rizik

Title Alternative:Importance Evaluation of Selected Insurance Products to Cover Business Risks
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení významu vybraných pojistných produktů pro krytí podnikatelských rizik. První část práce je věnována právní úpravě pojišťovnictví v České republice. V další části je přiblížen obor řízení rizik, včetně definování pojmu rizika a jeho vybraných druhů. Obsahem třetí části práce je uvedení do oblasti pojištění. Seznámení s jeho vývojem a členěním v podmínkách českého pojistného trhu. Dále práce seznamuje se základními pojmy využívanými při uzavírání pojištění, a také přibližuje jednotlivé vybrané pojistitele. V další části se práce zabývá analýzou rizik ohrožujících podnikatelský subjekt a návrhem vhodné pojistné ochrany. Součástí je porovnání podmínek vybraných podnikatelských produktů pojištění. Závěr práce je věnován zhodnocení významu pojištění v reálném podnikatelském prostředí.
Description
81 s., 3 s. příl. :tab. +CD ROM
Subject(s)
business risk, business, insurance systems, podnikatelská rizika, podnikání, pojišťovnictví
Citation
ISSN
ISBN