Manžestrové kanelury (dámský a pánský oděv zároveň jako interiérový objekt)

Title Alternative:CORDUROY FLUTES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem této bakalářské práce je interiérový objekt (převlékárna), který se zároveň může stát oděvem. V písemné části jsou nejdříve představeny myšlenky, ze kterých vycházejí návrhy oděvů - objektů. Jsou popsány oblasti inspirace, krátce se seznámíme s řeckými antickými stavebními slohy i s pokusy na vzorcích manžestru. Dokument se následně zabývá materiálovým řešením návrhů, popisuje manžestr a zdrhovadlo. Najdeme zde zobrazení návrhů samotných a popis jejich konstrukčního řešení. Nakonec je popsána realizace návrhů.
This graduation thesis deals with an interior object (screen) that can also become dress. In the document there are presented ideas that led to the design of garments - objects. There are described spheres of inspiration, we are briefly acquainted with Greek ancient architectural styles. There are also illustrated experiments with corduroy. The document then deals with used materials. It describes corduroy and zippers. Next there are depicted the designs and their technical solutions. At the end there is desribed an implementation.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 30 s., 12 s. obr. příloh
Subject(s)
manžestr, zdrhovadlo, kanelura, interiérový objekt, oděv, corduroy, zipper, flute, interior object, garments
Citation
ISSN
ISBN