Nanocelulóza: Příprava nanocelulózových vrstev a analýza jejich vlastností

Abstract
Záměrem této diplomové práce je příprava tenkých nanocelulózových vrstev. Teoretická část práce je věnována především základním vlastnostem nanocelulózy a její uplatnění v různých oblastech průmyslové praxe. V rámci experimentální práce je připravena nanocelulóza z bavlněného prekurzoru a jsou kvantifikovány její vlastnosti. Dále jsou uvedeny dílčí experimentální práce, zaměřující se na homogenitu a odolnost vrstev, které jsou základem pro určení inovačního postupu přípravy. Nanocelulózové vrstvy jsou připraveny v čisté podobě i v různých poměrech nanocelulózy s polyvinylalkoholem, a to nesíťovaným i síťovaným pomocí kyseliny citronové. Byly testovány a hodnoceny mechanické a bariérové vlastnosti těchto vrstev. Na základě zjištěných vlastností jsou v rámci diskuse navrženy možnosti využití nanocelulózových vrstev v průmyslových aplikacích.
The main aim of this master thesis is to prepare thin nanocellulose layers. The theoretical part of the thesis is mainly dedicated to basic properties of nanocellulose and its application in diverse areas of industrial practice. In the beginning of the experimental part, nanocellulose is prepared from a cotton precursor and its properties are quantified. Based on various experiments, focused on the homogeneity and endurance of the layers, innovative preparation process is determined. Nanocellulose layers are prepared in pure form and in various ratios of nanocellulose with polyvinyl alcohol, non-crosslinked and crosslinked with citric acid. The mechanical and barrier properties of these layers were tested and evaluated thoroughly. Based on the identified properties, the possibilities of using nanocellulose layers in industrial applications are suggested in the discussion.
Description
Subject(s)
celulóza, nanocelulóza, tenké nanocelulózové vrstvy, příprava nanocelulózových vrstev, testování nanocelulózových vrstev, lyofilizace, aplikace nanocelulózy, cellulose, nanocellulose, thin nanocellulose layers, preparation of nanocellulose layers, testing of nanocellulose layers, lyophilisation, application of nanocellulose
Citation
ISSN
ISBN