Výtvarná výchova inspirovaná dětskou literaturou

Title Alternative:Art education inspired by children literature
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work is engaged in the children´s literature, its genres and artistic illustration of children´s books. The artistic illustration is analyzed from different point of view. A part of work is a inquiry for pupil of the elemantary school with the topic ?Illustratrion?. A part of work follows practical lessons of art education, which bring some art techniques of well-known illustrators. In the suplement are caught up the results of artistic activities of pupils.
Diplomová práce se zabývá dětskou literaturou, jejími žánry a uměleckou ilustrací k dětským knihám, kterou rozebírá z různých hledisek. Součástí práce je anketa pro žáky l. stupně ZŠ na téma ilustrace. Část práce je také věnována praktickým hodinám výtvarné výchovy, které přibližují některé techniky známých ilustrátorů. V příloze jsou zachyceny výsledky výtvarné činnosti žáků l. stupně ZŠ.
Description
katedra: KPV; přílohy: CD disk - s obsahem diplomové práce (ve formátu pdf).; rozsah: 78 s. text, 11 s. příloha
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN