Využití systému LabVIEW pro simulaci funkce zdravotnických přístrojů

Title Alternative:Utilization of LabVIEW System for Simulation Function of Medical Devices
dc.contributor.authorHavlíčková, Naděje
dc.date2012
dc.date.accessioned2019-01-21T00:53:11Z
dc.date.accessioned2023-04-24T06:50:29Z
dc.date.available2019-01-21T00:53:11Z
dc.date.available2023-04-24T06:50:29Z
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vývojem zdravotnického zařízení, virtuálního pacientského monitoru. Zobrazovanými a analyzovanými biosignály jsou signály elektrokardiografu a pulsního oxymetru. Jako zdroj signálu slouží simulátor EKG LHL, jehož napěťové úrovně jsou zesíleny pomocí elektronických prvků (operačních zesilovačů) a dále zpracovávány pomocí prostředků firmy National Instrument (multifunkční karty NI USB-6210 a grafického programovacího jazyku LabVIEW). Výsledné zařízení má sloužit jako výuková pomůcka pro studenty oboru Biomedicínská technika.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the development of a medical device, the virtualpatient monitor. Signals of electrocardiogram and pulse oxymeter are biosignals to be analyzed and displayed. ECG simulator LHL is used as a source of signal. Its voltage levels are amplified by electronic components (operational amplifiers) and then processed by products of National Instruments Company (multifunction data acquisition module NI USB-6210 and graphical programming language LabVIEW). The final device should serve as a teaching tool for students of Biomedical Technology.en
dc.identifier.signatureV 16/12 Zb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168861
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbiszdravotnická technikacs
dc.subject.verbiselektrokardiografiecs
dc.subject.verbiselectrocardiographyen
dc.subject.verbishealth technologyen
dc.titleVyužití systému LabVIEW pro simulaci funkce zdravotnických přístrojůcs
dc.title.alternativeUtilization of LabVIEW System for Simulation Function of Medical Devicesen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyÚstav zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06463908
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:20:35cs
local.verbis.studijniprogramFZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technikacs
Files