Využití systému LabVIEW pro simulaci funkce zdravotnických přístrojů

Title Alternative:Utilization of LabVIEW System for Simulation Function of Medical Devices
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem zdravotnického zařízení, virtuálního pacientského monitoru. Zobrazovanými a analyzovanými biosignály jsou signály elektrokardiografu a pulsního oxymetru. Jako zdroj signálu slouží simulátor EKG LHL, jehož napěťové úrovně jsou zesíleny pomocí elektronických prvků (operačních zesilovačů) a dále zpracovávány pomocí prostředků firmy National Instrument (multifunkční karty NI USB-6210 a grafického programovacího jazyku LabVIEW). Výsledné zařízení má sloužit jako výuková pomůcka pro studenty oboru Biomedicínská technika.
This bachelor thesis deals with the development of a medical device, the virtualpatient monitor. Signals of electrocardiogram and pulse oxymeter are biosignals to be analyzed and displayed. ECG simulator LHL is used as a source of signal. Its voltage levels are amplified by electronic components (operational amplifiers) and then processed by products of National Instruments Company (multifunction data acquisition module NI USB-6210 and graphical programming language LabVIEW). The final device should serve as a teaching tool for students of Biomedical Technology.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN