Využití nanovlákenné membrány pro ochranu dřevostaveb proti vlhkosti

Title Alternative:Using Nanofiber Membranes for Protecting Wooden Buildings from Moisture
Abstract
Práce se zabývá využitím membrány z nanovlákenného materiálu ve stavebnictví za účelem ochrany dřevostaveb před pronikáním vlhkosti. Membrána byla nejprve otestována zkouškou tlakem vody, která se běžně používá u textilních materiálů. Tato metoda se ukázala jako nevhodná. Z tohoto důvodu byl navržen experiment, který simuloval dlouhodobé působení vlhkosti na stavbu. Byla sledována propustnost vody u samostatné membrány i u membrány aplikované na stavební podklad. Proto byla navržena i metodika přípravy zkušebních vzorků membrány se stavebním materiálem. Připravené vzorky byly vystaveny dlouhodobému účinku působení vody. Statistické zhodnocení prokázalo signifikantní zlepšení bariérových vlastností stavebního materiálu při použití membrány. Zjištěna byla logaritmická závislost propustnosti vody na čase. Současně byla sledována paropropustnost a prodyšnost membrány, aby při aplikaci membrány nedošlo ke zhoršení difúze vodních par a proudění suchého vzduchu stěnou. Na paropropustnost a prodyšnost byly otestovány i dva další materiály, které se ve stavebnictví využívají jako bariéra proti vlhkosti. Při porovnání všech materiálů vykazovala nanovlákenná membrána statisticky významně nejvyšší hodnoty z hlediska paropropustnosti i prodyšnosti.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN