Mlha, déšť a mraky - kolekce pletených oděvů

Title Alternative:Fog, Rain and Cloud - collection of knitted garments
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V tomto projektu je cílem zachytit konkrétní autentickou malbu inspirovanou tématem Mlha, déšť a mraky na velkoplošný vzor pleteniny a realizovat tak pohyb obrazu. Záleží nám na změně, která se děje během cyklu tvorby. Jde o vývoj konečného vzezření a o rozdíl reality, fotografie, inspirované emoční malby, návrhu vzoru a výsledné pleteniny. Dalším aspektem je chování oděvu na těle ženy při chůzi, sezení, různých postojích a při běžných činnostech. Následkem krčení, kroucení a natahování oděvu je domnělý život v obrazech. Nejedná se o věrné kopírování reality, nebo dokonalé převedení malby, ale o zachycení momentu, nálady, barev a subjektivních emocí, které nám dovolují nahlédnout do nitra autorky. Nicméně i tak je výsledek konkrétní a jen málo abstraktní. Sedmidílná kolekce pletených oděvů s žakárovým vzorem, která je tvořena na poloautomatickém plochém pletacím stroji, je střihově naprosto zbavená konvencí v oblékání. Střih je u všech modelů jednotný, minimalistický avšak monumentální. Vzory jsou odvozeny od maleb, které jsou inspirovány přímými fotografickými studiemi.
This project aims to capture the concrete painting inspired by Mist, rain and clouds on large-scale pattern and realize the moving picture. We are interested in the change during the cycle of creation. Its about the making of final appearance and the distinction of reality, photography, emotinal painting, design pattern and finaly the resulting knitting. Another aspect is the behavior of fabric on woman?s body while walking, sitting and other common activities. The result of crouching, twisting and stretching the cloth, makes the imaginary life in pictures. Its not about creating exact copy of reality, or perfekt transfer of painting. Its about catching the moment, the mood, colors and emotions which allows us to look into the heart of author. Even though is the result more concrete then abstrakt. Collection of seven knitting dresses with jacquard pattern. It is made on semi-automatic flat knitting machine. Pattern of dresses are without convention in clothing. Pattern is the same on every dress. It is minimal and monumentel. Patterns come from paintings which are inspired by photo's studies.
Description
katedra: KDE; přílohy: Vzorky materiálů, vzorky pleteniny; rozsah: 77
Subject(s)
žakár, pletenina, oděv, malba, impresionismus, romantismus, barva, jacquard, knitting, clothing, painting, impressionism, romanticism, color
Citation
ISSN
ISBN