Temperature chamber with Peltier cell

dc.contributor.advisorNovák Miroslav, Ing. Ph.D. :54935cs
dc.contributor.authorPoorna Chandran, Monish Raghavcs
dc.contributor.refereePetřvalský Josef, Ing. :68832cs
dc.date.accessioned2023-12-09T05:10:48Z
dc.date.available2023-12-09T05:10:48Z
dc.date.committed22.5.2023cs
dc.date.defense20.6.2023cs
dc.date.submitted26.1.2023cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem, analýzou a aplikacemi přenosných chladících systémů využívajících Peltierova zařízení. Cílem je vyvinout účinná a spolehlivá řešení chlazení, která poskytují přesnou kontrolu teploty zboží náchylného k poškození, léčiv a dalších teplotně citlivých produktů. Práce představuje metodiku návrhu přenosných chladících systémů s ohledem na faktory jako je chladicí kapacita, tepelný management, izolace, požadavky na napájení a omezení velikosti. Dále se diskutuje o výběru vhodných chladičů, ventilátorů a izolačních materiálů spolu s integrací Peltierova zařízení do celkového systému. Experimentální testování je provedeno k ověření výkonu navrženého přenosného chladícího systému. Cílem práce je také vytvoření prototypu, který umožní porovnávání a revizi výsledků simulace. Tato práce si klade za cíl usnadnit vývoj účinnějších a udržitelnějších řešení chlazení pro širokou škálu aplikacícs
dc.description.abstractThe thesis explores the Design, analysis, and applications of portable cold storage systems utilizing Peltier devices. The objective is to develop efficient and reliable cooling solutions that provide precise temperature control for perishable goods, pharmaceuticals, and other temperature-sensitive products. The design methodology for portable cold storage systems is presented, considering factors such as cooling capacity, thermal management, insulation, power requirements, and size constraints. The selection of appropriate heat sinks, fans, and insulation materials is discussed, along with integrating Peltier devices into the overall system. Experimental testing is conducted to validate the performance of the designed portable cold storage system. Building a Prototype will also be the goal to be achieved such that the simulation results can be compared and reviewed. The findings of this thesis aim to facilitate the development of more efficient and sustainable cooling solutions for a wide range of applications.en
dc.format68p. (95700 Charecters)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/174465
dc.language.isoANcs
dc.subjectPeltiercs
dc.subjectpřenosný chladící systémcs
dc.titleTemperature chamber with Peltier cellcs
dc.titleTemperature chamber with Peltier cellen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazujícícs
local.identifier.authorM21000224cs
local.identifier.stag45405cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Temperature_chamber_with_Peltier_cell_MONISH_RAGHAV.pdf
Size:
2.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 21.5.2023 23:29 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pooma-hodnotici-arch-pro-vedouciho-bp-dp-v-anglictine.pdf
Size:
81.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 6.6.2023 16:20 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pooma-hodnotici-arch-pro-oponenta-bp-dp-v-anglictine_vyplnen_V01_ENG.pdf
Size:
99.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 6.6.2023 16:20 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 20.6.2023 16:23 )