Výchovně vzdělávácí programy o zdravé výživě pro mládež

Title Alternative:Educational - developmental programs about the healthy nourishment for the young people
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Bachelor project deals with the problem of the education program relating to healthy nutrition. My work is aimed at indigestion prophylactic programs. The purpose of the work is making up the summary account of prophylactic and rehabilitation programs and the assessment of the prophylactic programs efficiency in accordance with the modern indigestion developments.The theoretical part contains the key notions connected with eating disorders and the theoretical grounds for the prophylactic programs realiization. The practical part includes the description of out-of-school subjects responsible for prophylactic and rehabilitation of eating disorders, summary of the analysis and the research of the prophylacticl program of the civil association Anabel carried out according to the qualitative research methodology.
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávacích programů o zdravé výživě. Je zaměřená na nabídku preventivních programů proti poruchám příjmu potravy. Cílem práce je zpracování přehledu nabídky preventivních a rehabilitačních programů a posouzení účinnosti preventivních programů vzhledem k současnému vývoji nemoci.Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů týkajících se poruch příjmu potravy, a teoretická východiska pro realizaci preventivních programů. Praktickou část tvoří popis nabídky mimoškolních subjektů poskytujících prevenci a rehabilitaci poruch příjmu potravy, SWOT analýzu této nabídky a případovou studii preventivního programu občanského sdružení Anabell zpracovanou podle kvalitativní výzkumné metodologie.
Description
katedra: KPP; rozsah: 73
Subject(s)
eating disorders, prevention, rehabilitation, educational-developmental programs, enlightenment, poruchy příjmu potravy, prevence, rehabilitace, výchovně-vzdělávácí programy, osvěta
Citation
ISSN
ISBN