CVIKOV - URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ NÁMĚSTÍ

Title Alternative:Cvikov Cvikov
dc.contributor
dc.contributor.advisorHendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch : 54703
dc.contributor.authorUllrich, Tomáš
dc.date.accessioned2021-07-09T08:45:18Z
dc.date.available2021-07-09T08:45:18Z
dc.date.committed2021-5-31
dc.date.defense2021-06-14
dc.date.submitted2021-2-22
dc.date.updated2021-6-15
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPředmětem mé bakalářské práce je urbanisticko architektonická studie revitalizaceNáměstí Osvobození ve Cvikově a jeho přílehlého okolí. Cvikov s počtem přibližně 6000 obyvatel se nachází v sudetském pohraničí severních Čech. Město bylo založeno na obchodní stezce, poté se stalo průmyslovým centrem, avšak bylopoznamenáno odsunem německého obyvatelstva a následně necitlivými stavebními zásahy.Náměstí nacházející se v centru města je historického charakteru, přičemž tento ráz byl narušendemolicí západní fronty domů, čímž se vytratila uzavřenost a pospolitost náměstí.V současné době prostor plynule přechází v prostranství s komplexem čtyř panelových domů a mezilehlou neudržovanou zelení. Cílem návrhu je navrátit náměstí jeho původní charakter. Dotvořením zástavbpři západní straně jsou opět jasně vymezeny plochy těchto různorodých území, avšak stále je zachována jejich prostupnost. Zástavbu tvoří čtyřpodlažní polyfunkční dům s otevřeným parterem. Navrženo je také nové uspořádání náměstí i přilehlého veřejného prostranství.cs
dc.description.abstractThe subject of my bachelor thesis is the urban architectural study of revitalizationLiberation Square in Cvikov and its surrounding area.Zwickau, with a population of approximately 6,000, is located on the Sudeten border of northern Bohemia. The city was founded on a trade route, then became an industrial center, but it wasmarked by the expulsion of the German population and subsequent insensitive construction interventions.The square located in the city center is of a historical character, and this character has been disturbeddemolition of the western front of houses, thus losing the closedness and communion of the square.At present, the space flows smoothly into an area with a complex of four prefabricated houses and an intermediate unmaintained greenery.The aim of the design is to restore the square to its original character. Completion of buildingson the west side, the areas of these diverse areas are again clearly defined, but their permeability is still maintained. The development consists of a four-storey multifunctional house with an open ground floor. A new layout of the square and the adjacent public space is also proposed.en
dc.description.mark
dc.format46
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Plany, Mapy 2 výtisky formátu A3, ROM
dc.identifier.signatureV 202102743
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160208
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonD - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů
dc.relation.isbasedonE - 1x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, elektronická podoba všech částí bakalářské práce ve formátu pdf, pdf/A
dc.relation.isbasedonF - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole (dle směrnice rektora TUL č. 5 /2018).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCvikovcs
dc.subjectZwickaucs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectCvikoven
dc.subjectZwickauen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjecturbanismen
dc.titleCVIKOV - URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ NÁMĚSTÍcs
dc.title.alternativeCvikov Cvikovcs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAR
local.degree.programmeArchitektura a urbanismus
local.degree.programmeabbreviationB3501
local.department.abbreviationKUR
local.facultyFakulta umění a architekturycs
local.faculty.abbreviationFA
local.identifier.authorA16000066
local.identifier.stag42508
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis95e0084f-c7ec-444b-bb31-99e6e05341db
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2743
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
UllrichTomas_bakalarskaprace_Cvikov.pdf
Size:
40.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
UllrichTomas_bakalarskaprace_Cvikov.pdf
Size:
40.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ullrich.pdf
Size:
388.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP