Hotelový textil

Title Alternative:Hotel textile
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hotelového textilu v České republice. Hlavním cílem práce je na základě studia odborných publikací a dostupných pramenů provést základní dělení textilu využívaných v hotelích, vymezit materiály, které se nejčastěji používají pro výrobu hotelového textilu. Jsou zde popsány úpravy, které se používají u materiálů užívaných pro výrobu hotelového textilu s důrazem na ložní textil. Součástí práce je zmapování výrobců a prodejců hotelového textilu na českém trhu a je vytipováno čtyřicet odběratelů v celé České republice v závislosti na velikosti a kategorii těchto odběratelů. Další část práce se zabývá nároky na ošetřování hotelového textilu, vymezuje možné způsoby ošetřování, přehledně řadí nejvýznamnější prádelny v České republice a vyčísluje náklady na ošetřování s možnostmi jejich snižování. Součástí praktické části je navržení možnosti zavedení netradičního hotelového textilu včetně ekonomické rozvahy. Závěr práce obsahuje zhodnocení navrhovaného řešení a shrnutí výsledků práce.
ANNOTATION This work examines the issue of hotel textile in the Czech Republic. Based on a survey of technical literature and other available resources, the main aim of the study is to carry out a primary classification of textiles used by hotels and to define materials most often used for hotel textile production. The study further describes special fabric finishes used in the manufacture of hotel textiles with an emphasis on bedding. The first part of the study comprises a compiled list of hotel textile manufactures and distributors on the Czech market, and approximately fourty key consumers depending on their category and size. The sekond part describes the hotel textile maintenance requirements and defines possible cleaning methods. The largest laundries in the Czech Republic are also listed and treatment costs calculated, with suggestions for cost reduction. Finally, an integral part of the third, practical section forms the possibility of introduction of an innovative hotel textile onto the market inclusive of full economic costing. The conclusion contains evaluation of the proposed concept and summary of all results.
Description
katedra: KHT; rozsah: 54 s.
Subject(s)
hotelový textil, materiál, tkanina, úpravy materiálů, nároky na ošetřování, mokré čištění, chemické čištění, náklady na ošetřování, hotel textile, material, fabric, adjustment of material, exigencies of treating, wet cleaning, dry cleaning, charges of treating
Citation
ISSN
ISBN