Využití komiksu v literární výchově na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Using the Comics in Literature Lessons at Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce s názvem Využití komiksu v literární výchově na 1. stupni ZŠ se zabývá uplatněním komiksu v hodinách literární výchovy. Jejím hlavním cílem bylo zjištění, zdali u žáků prvního stupně existuje rozdíl mezi porozuměním, aktivizací tvořivosti a mírou vzbuzené empatie po přečtení prozaického textu a po přečtení komiksu.
 Práce se skládá ze tří hlavních částí teoretické, výzkumné a praktické. Teoretická část práce pojednává o základních prvcích komiksu, přibližuje jeho historický vývoj a rozebírá jeho aktuální pozici ve školství. Výzkumná část práce obsahuje popis a výsledky výzkumného šetření, které jsme v rámci diplomové práce realizovali. Praktická část práce nabízí sborník námětů pro práci s tímto literárním žánrem v literární výchově a přehled komiksově zpracovaných učebnic.
Description
89 s., 8 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
comics, literary education, komiksy, literární výchova
Citation
ISSN
ISBN