Říše snů - oděvní kolekce

Title Alternative:Dreamworld
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zhmotněním skutečných snů, které zanechaly dojem reálné skutečnosti. Vysvětluje význam snů v životě člověka, význam směru surrealizmu a jeho vlivů na módu ve třicátých letech dvacátého století. Věnuje se popředním tvůrcům oděvů inspirovaných surrealismem, jako byla módní návrhářka, excentrická a novátorská Elsa Schiaparelliová a umělcům surrealistům, jako byl Salvador Dalí, Jean Cocteau, Max Ernst, André Breton, Man Ray. Práce obsahuje výklad snů zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, který surrealisty ovlivnil a Carla Gustava Junga, který ve své odborné práci kladl velký důraz na sny. Motivem bakalářské práce byly sny a probíhající děje během spaní. Na základě konkrétních snů byla vytvořena kolekce oděvů. Kolekce oděvů odráží lásku k módě. Autorka se zaobírá otázkou synergie umění a módy, vzájemným propojením mezi realitou a snem.
This Bachelor's Diploma work is a substantiation of the author's dreams that leave the impression of reality. The work explains the meaning of dreams in one's life, the importance of the surrealism and its impact on the fashion in the 30's of the 20th century. The work focuses on the prominent garment designers inspired by the surrealism such as an excentric and innovative fashion designer Elsa Schiaparelli, as well as on the surrealist artists, Salvador Dali, Jean Cocteau, Max Ernst, André Breton, Man Ray. Dreams interpretation of Sigmund Freud, the psychoanalysis founder, who influenced surrealists and one of Carl Gustav Jung, who in his expert work put the emphasis on dreams - are contained in this work. The motivation for the work have been dreams and parallel actions during the sleep. Garment assortment that reflects love for the fashion has been created based on the actual dreams. The author deals with a synergy of the art and fashion, a common interconnection between the reality and the dream.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1-CD; rozsah: 86 s.,16 s.obr příloh.
Subject(s)
sny, móda třicátých let, módní návrháři třicátých let, surrealizmus, dreams, fashion of the thirties, fashion designs of the thirties, surrealism
Citation
ISSN
ISBN