Jazyk a styl kuchařských předpisů

dc.contributor
dc.contributor.advisorPacovská Jasňa, PhDr. CSc.
dc.contributor.authorSynková, Ludmila
dc.contributor.otherSkolitel : 55457 Špatenka Petr, prof. RNDr. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 55102;60167 Jirásková Petra, Ing.;Pokorná Martina, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 59162 Onderka Vladimír, RNDr. CSc.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-04
dc.date.available2018-05-04
dc.date.committed2014-04-30
dc.date.defense2015-06-19
dc.date.submitted2013-04-30
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je jazyk a styl kuchařských předpisů. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou kuchařských předpisů na základě relevantní odborné literatury, a to zejména po stránce stylistické. Praktická část porovnává jazyk a styl Domácí kuchařky od M. D. Rettigové, která vznikla v 1. polovině 19. století, s dnešními kuchařkami. Tato část práce se konkrétně zaměřuje na dobový kontext, dále na strukturu a morfologickou charakteristiku jednotlivých kuchařských receptů. Cílem práce je analyzovat kuchařské předpisy z hlediska jazyka a stylu a komparace teoretických poznatků s výsledky empirické analýzy. V závěru práce prezentujeme poznatky o podobnostech a odlišnostech zvolených kuchařek.cs
dc.description.abstractThe subject of my thesis is the language and style of cooking recipes. The theoretical part deals with general characteristics of cooking recipes on the basis of the relevant technical literature, especially in terms of style. The practical part compares the language and style of Domácí kuchařka (The Home Cook) by M. D. Rettigová, which originated in the first part of the 19th century, with today's cookbooks. This part of work focuses on the context of the given period and also on the structure and morphological characteristics of particular cooking recipes. The aim of this chapter is to analyse cooking recipes from the point of view of their language and style and to compare theoretical knowledge with the results of empirical analysis. In conclusion, we have presented the knowledge we have gained about the similarities and differences of selected cookbooks.en
dc.description.mark
dc.format53 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 -ROM, 1 výkres, Grafy 1 , Tabulky 1 , Grafy ROM ROM
dc.identifier.signatureV 167/15 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25983
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČechová, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-57-9.
dc.relation.isbasedonČechová, M.; Krčmová, M.; Minářová, E.: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.
dc.relation.isbasedonChloupek, J.: Stylistika češtiny : Nár. vysokošk. učebnice pro stud. filoz. a pedag. fakult studijních oborů Český jazyk a literatura a Filologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-23302-3.
dc.relation.isbasedonKraus, J.: Kvantitativní rozbor stylu pracovních návodů, Naše řeč, ročník 49 (1966), číslo 4. ISSN 0027-8203.
dc.relation.isbasedonMacurová, A.: Aktualizace pracovního návodu. Český jazyk a literatura, 33, 1982/1983, s. 408-413. ISSN 0009-0786.
dc.relation.isbasedonMacháčková, E.: K některým vyjadřovacím prostředkům pracovních předpisů v kuchařských knihách, Naše řeč, ročník 67 (1984), číslo 4. ISSN 0027-8203.
dc.relation.isbasedonMinářová, E.: Stylistika češtiny. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4973-4.
dc.relation.isbasedonSvětlá, J.: K některým žánrům návodových textů , Naše řeč, ročník 85 (2002), číslo 4. ISSN 0027-8203.
dc.relation.isbasedonSvětlá, J.: Návod jako slohový postup a typ textu, Naše řeč, ročník 85 (2002), číslo 3. ISSN 0027-8203.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkuchařský předpiscs
dc.subjectpracovní návodcs
dc.subjectpopis pracovního postupucs
dc.subjectodborný stylcs
dc.subjectdobový kontextcs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectcooking recipeen
dc.subjectwork instructionsen
dc.subjectdescription of work procedureen
dc.subjecttechnical styleen
dc.subjectcontext of the given perioden
dc.subjectstructureen
dc.subjectmorphologyen
dc.subject.verbiskuchařské knihycs
dc.subject.verbisstylistikacs
dc.subject.verbisstylisticsen
dc.subject.verbiscookbooksen
dc.titleJazyk a styl kuchařských předpisůcs
dc.titleThe Language and Style of Cooking Recipesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineAJ-CJ
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag27841
local.identifier.verbiskpw06485359
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:15:59cs
local.verbis.studijniprogramKCL Specializace v pedagogice/Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání-Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.ludmila.synkova..pdf
Size:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
P_Synkova_Pacovska.doc
Size:
134.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
P_Synkova_19.6.2015.pdf
Size:
328.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP