Asertivita jako součást komunikačních kompetencí pedagoga

Title Alternative:Assertiveness as a Part of Communication Skills of a Teacher
dc.contributor.authorCihlářová, Alena
dc.date.accessioned2018-12-03T18:44:07Z
dc.date.available2018-12-03T18:44:07Z
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá principy asertivní komunikace a jejich využitím v kontextu pedagogické komunikace. Úvodní část práce je zaměřena na komunikaci a její druhy. Dále se práce věnuje specifikům pedagogické komunikace, jejím funkcím, podobám, účastníkům, cílům a obsahu. Stručně jsou zmíněna pravidla pedagogické komunikace a komunikační bariéry, které mohou komunikaci komplikovat. Stěžejní část práce je věnována asertivitě. Předkládá její definici, rozlišuje typy asertivity. Podrobněji jsou rozebrána práva, povinnosti a asertivní techniky, jež jsou dále aplikovány na modelových situacích. V závěru práce jsou shrnuty klady a zápory asertivní komunikace ve škole na základě analýz jednotlivých modelových situací.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the principles of assertive communication and their use in the context of pedagogical communication. The introductory part focuses on communication and its types; further, the thesis provides an overview of the specifics of pedagogical communication, its functions, forms, participants, aims and content. Also it mentions briefly the rules of pedagogical communication and communication barriers which can make communication difficult. The main part of the thesis deals with assertivity, provides its definition as well as distinguishes its types. In detail the thesis analyzes rights, duties and assertive techniques which are further applied in model situations. The conclusion summarizes positives and negatives of assertive communication at school based on analyses of the model situations.en
dc.identifier.signatureV 355/17 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60932
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisasertivitacs
dc.subject.verbispedagogické dovednostics
dc.subject.verbisassertivenessen
dc.subject.verbisteaching skillsen
dc.titleAsertivita jako součást komunikačních kompetencí pedagogacs
dc.title.alternativeAssertiveness as a Part of Communication Skills of a Teacheren
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06536482
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:21:49cs
local.verbis.studijniprogramKFL Učitelství pro střední školy/Učitelství českého jazyka a literatury-Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
377.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
377.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_35517_P.pdf
Size:
2.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
cihl_obhaj.pdf
Size:
53.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_Obhajoby_VSKP