Zařízení pro střežení jízdního kola

Abstract
Cílem této práce je vytvořit bezpečnostní zařízení, které umožní nalezení ukradeného jízdního kola. Zařízení může být umístěno v konstrukci kola a využívat standardy GSM, GPS a Bluetooth využitím modulu SIM868. Zabezpečovací systém by měl být nízkopříkonový, uživatelsky nenáročný s nízkými výrobními a provozními náklady. V řešení bylo použito otřesového čidla pro detekci pohybu a standardu Bluetooth pro identifikaci pohybu vyvolaného majitelem. Práce řeší možnost posílání souřadnic GPS prostřednictvím mobilních dat a zpráv SMS na webový server, kde jsou údaje o lokaci jízdního kola znázorněny na mapě. V řešení je probírána spotřeba energie zařízení a možnosti prodloužení výdrže baterie. Vytvořený systém umožňuje zaznamenávat svou polohu bez potřeby zásahu uživatele po deseti sekundách od krádeže. Zařízení napájené baterií Li-Ion vydrží až 23 dní v úsporném režimu a až 18 dní v režimu sledování. Výsledkem této práce je cenově dostupné zařízení, umožňující majiteli hlídat své jízdní kolo bez potřeby ovládání bezpečnostního systému.
The aim of this work is to create a security device that will allow to find a stolen bicycle. The device should be placed inside the bicycle structure and use SIM868 module with GSM, GPS and Bluetooth standards. The security system should be low-power and user-friendly with low production and operating cost. The solution uses a vibration sensor for motion detection and a Bluetooth standard to identify the source of caused movement. The work solves the possibility of sending GPS coordinates via mobile data and SMS messages to a web server, where those coordinates of the bicycle are shown on the map. The solution discusses the power consumption of the device and the possibility of extending battery life. The system allows to record bicycle's location after ten seconds of theft without any need for user intervention. The device powered by a Li-Ion battery lasts up to 23 days in power saving mode and up to 18 days in monitoring mode. The result of this work is an affordable device that allows the owner to guard his bicycle without the need to control the security system.
Description
Subject(s)
Zabezpečení jízdního kola, SIM868, GSM, GPS, Bluetooth, nízkopříkonové zařízení, Li-Ion, Atmega328P, AVR, SMS, SMS brána, MySQL, Leaflet, Bicycle security, SIM868, GSM, GPS, Bluetooth, low-power device, Li-Ion, Atmega328P, AVR, SMS, SMS Gateway, MySQL, Leaflet
Citation
ISSN
ISBN