Trénování paměti seniorů v sociálním zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato závěrečná práce pojednává o trénování paměti seniorů v sociálním zařízení. Část teoretická se zabývá především seniory bez výrazných poruch kognitivních funkcí. A to především krátkodobou pamětí, pamětí jako takovou, pozorností a koncentrací pozornosti. V druhé řadě jejich potřebami a aktivitami v sociálních zařízeních.Praktická část obsahuje především praktická cvičení pro orientované klienty sociálního zařízení, která jsou zaměřena především na trénink kognitivních funkcí se zaměřením na paměť krátkodobou.
This final paper deals with memory trainiong for elderly citizens who're living in a sanitary facility. Theoretical part pursues mostly elderly people lacking any serious malfuncutions in cognitive performence. That's said, we took close look mainly on short-term memory, memory as such, focus and it's conncentration. Secondly on their needs and activities in a sanitary facility.Practical part holds parctical exerxcises for well-oriented clients of a sanitary facility, which are focused mostly on training of cognitive performence covering short-term memory
Description
Subject(s)
stárnutí, stáří, kvalita stáří, druhy paměti, krátkodobá paměť, kognitivní funkce, aktivity seniorů, Getting old, quality of life in a high age, memory types, short-term memory, cognitive performance, senior's activities
Citation
ISSN
ISBN
Collections