Kompenzační cvičení na oblast pánevní u dětí ve věku 8-9 let

Title Alternative:The Compensatory Exercises on the Pelvis Area with Children at the Age of 8-9
Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work is to find out the importance of copensation excercises on the pelvis area especially for strenghthening of abdomen muscles of children at the age of 8-9. The research group were pupils of the Grammar school in Nové Město pod Smrkem (n = 55, age 8,78 {$\pm$} 0,34 years, height 134 {$\pm$} 7,46 cm, weight 32,8 {$\pm$} 6,92 kg). According to somatic and motoric test´s results we´ve built up two groups: a research group, represented of 46% of children with low-powered muscels, and a control group. The research group did the Tlapak´s excercises (2002) and the control group did the Juráková´s power excercises. After eight week´s practise of two hours a week excercises it came to a strenghthening of abdomen muscels at 38% of children from research group and at 61% of children from the control group. The importance of compensation excercises was proved true as well as on another pelvis areas, that means gluteus maximus muscel, flexor muscel of hip point and lumbar extensor.
Cílem práce je zjistit význam kompenzačních cvičení na oblast pánevní zvláště na posílení břišních svalů u dětí ve věku 8-9 let. Zkoumaným souborem byly děti ZŠ v Novém Městě pod Smrkem (n = 55, kalendářní věk 8,78 {$\pm$} 0,34 let, tělesná výška 132 {$\pm$} 7,46 cm, tělesná hmotnost 32,8 {$\pm$} 6,92 kg). Na základě výsledků somatického a motorického testování oblasti pánevní jsme vytvořili z 76 % (42) respondentů s oslabenými břišními svaly experimentální a kontrolní skupinu. Experimentální skupina cvičila posilovací program podle Tlapáka (2002) a kontrolní skupina cvičila sestavu cviků podle Jurákové (1998). Po 8 týdenním cvičení 2 jednotek týdně došlo k posílení břišních svalů u 38 % (9 z 24) probandů v experimentální skupině a u 61 % (11 z 18) probandů v kontrolní skupině. Zjištěný rozdíl je statisticky signifikantní na 1% hladině významnosti. Význam kompenzačních cvičení byl prokázán i u ostatních oblastí pánve tj. u hýžďových svalů, ohybačů kyčelního kloubu i bederních vzpřimovačů.
Description
katedra: KPV; rozsah: 56 s
Subject(s)
compensatory exercises, abdomen muscles, kompenzační cvičení, břišní svaly
Citation
ISSN
ISBN