Tkané prostorové variace

Abstract
Tato práce se zabývá hledáním nových i existujících způsobů prostorového vzorování v technice tkaní. První část obsahuje výčet nalezených textilních umělců, kteří se touto tématikou zabývali a stručný náhled na jejich tvorbu a postupy při vzorování. V druhé polovině je popsán můj závěrečný projekt, vzorník tkaných prostorových vzorů, interiérový doplněk ke zlepšení akustiky v místnosti a techniky, které jsem při práci použila.
This thesis searches for new and existing ways of sculptural patterning in weaving techniques. The first part contains a list of found textile artists who dealt with this topic and a brief overview of their work and patterning procedures. The second half describes my final project, a swatch of woven sculptural patterns, an interior accessory to improve the acoustics in the room and the techniques I used at work.
Description
Subject(s)
Prostorové tkaní, tkaní na rámu, přídavná osnova, 3D tkanina, Sculptural weaving, weaving on frame, additional warp, 3D weaving
Citation
ISSN
ISBN