Zhodnocení možnosti podnikání v předmětu činnosti akvaristika v libereckém regionu

Title Alternative:Rating the possibilities of undertaking in operation subject of akvaristic in the area of Liberec.
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku drobného podnikání v oblasti akvaristiky v tržních podmínkách libereckého regionu. V první části je zkoumána oblast chovu rozličných akvarijních ryb, které byly do této práce začleněny na základě selekce. Hlavním kritériem výběru byla maximalizace rozpětí mezo prodejní a výrobní cenou. Prioritní úlohu zde představuje metoda určení výrobní ceny, stěžejní část této práce. Při rozhodování o začlenění daného druhu do námi provozované pěstérny akvarijních ryb, jsme museli zohlednit uplatnění efektu úspory v rozsahu, resp. zajištění homogenní skupiny druhů z hlediska životních nároků.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN