Nová podoba Palackého náměstí v Hořicích v Podkrkonoší

Abstract
Současná podoba Palackého náměstí v Hořicích v Podkrkonoší bohužel neodpovídá definici slova náměstí. Nejen, že prostor, který chceme nazývat náměstím, musí splňovat určitá pravidla, ale má sloužit také lidem. Kde se mohou scházet, komunikovat a různým způsobem využívat plochy náměstí. To v podobě, ve které se nachází náměstí dnes, není možné. Proto jsem se snažil vytvořit prostor, jenž bude respektovat budoucí plány města na přeložku silnice č. II/300, která vede po celé délce náměstí, a potřeby místních obyvatel. Také se snažím dodržet estetickou a praktickou kvalitu řešení.
The current condition of Palackeho square in Horice v Podkrkonosi city does not cover its prime function. Any area we want to call 'square' has its own definition but in the first place it must serve to all the people. It is a place for meetings, communication and interactions.Unfortunately Palackeho square lost these functions. That is the reason why I have decided to recreate this place with respect to the future plans for city development. This includes actual needs of local people as well as planned rerouting of the II/300 road which currently goes through the square. My solution is based on both structure and function with considering all the requirements altogether.
Description
Subject(s)
Náměstí, Hořice, Trhy, Tržnice, Komunikace, Kulturní akce, Square, Horice, Markets, Market, Communications, Cultural events
Citation
ISSN
ISBN