Využití moderních technologií v oděvu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití moderních technologií v oděvu a oděvních doplňcích. Inspirací mi byla ikonická díla ze žánru science fiction a neustále se zrychlující technologický vývoj. V rámci této práce bude čtenář seznámen se základní problematikou 3D tisku, tvorbou výtisku od návrhu modelu až po finální úprav, současné trendy v tomto oboru, stejně tak jako poukazuje na klady a zápory této technologie. Cílem je vytvoření oděvní kolekce, která bude spojením 3D tištěných objektů a klasického řemeslného zpracování.
This Bachelor's thesis deals with the possibilities of usage of the modern technology in clothes and accessories. It is inspired by iconic pieces of sci-fi genre and always speeding up of the technological evolution. The reader will learn about basics of 3D printing, creating the print from the scratch, as well as he will learn about the trends in this field and its advantages and disadvantages. The goal is creating a fashion collection that connects 3D printed objects and classical tailoring.
Description
Subject(s)
sci-fi, 3D tisk, 3D tiskárna, filament, vrstva, prototyp, FDM, sci-fi, 3D printing, 3D printer, filament, layer, prototype, FDM
Citation
ISSN
ISBN