Řízení jakosti v automobilovém průmyslu: teorie a praxe

Title Alternative:Quality Management in Automotive: Theory and Practice
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The quality is an important feature of the product. In automotive industry it is double true, especially in cases, when product influences directly the safety of the whole car and its running. Guarantee of quality of the products is provided and checked through the system of quality implemented in the company. My analysis is concentrated just on the keeping of the principles and methods of the quality control, especially on the differences between theory and practice, the extent of accurate keeping of all routines and regulations at the current course of company. I took this information in discussions with quality engineers from various companies in automotive industry and I got out of their experiences and practice knowledge. Consequently I compared ascertained information with theory taught on the university. As all information concerning the quality are considered to be confidential and unwillingly presented except their customers, all obtained data are bound on the condition of anonymity of the companies and workers who rendered them. In automotive industry it is very difficult or impossible to get this kind of information through officially channels.
Důležitou vlastností výrobku je jeho kvalita. V automobilovém průmyslu to platí dvojnásob, zejména u výrobků přímo ovlivňujících bezpečnost celého automobilu a jeho provozu. Zajištění kvality výrobků je prováděno a kontrolováno prostřednictvím systému kvality zavedeného a používaného danou firmou. A právě na dodržování zásad a postupů řízení jakosti je má práce zaměřena. Tedy jak moc se liší management jakosti v teorii a praxi. Do jaké míry lze přesně dodržet všechny předepsané postupy a nařízení za běžného chodu firmy. Tyto skutečnosti jsem zjišťovala na základě konzultací s pracovníky kvality různých firem působících v automobilovém průmyslu a vycházela jsem z jejich zkušeností a poznatků z běžné praxe. Zjištěné informace jsem pak porovnávala s teorií přednášenou ve škole. Protože informace týkající se kvality jsou firmami považovány za důvěrné a neradi je prezentují mimo okruh svých obchodních partnerů, jsou veškerá data, která jsem získala vázána na zachování anonymity firem i pracovníků, kteří mi je poskytli. Oficiální cestou lze tento druh informací získat jen velice obtížně a nebo vůbec.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 79
Subject(s)
automotive, iso, quality, quality management, quality system, tqm, automobilový průmysl, iso, jakost, kvalita, management jakosti, norma, systém kvality, tqm
Citation
ISSN
ISBN