Význam a účinnost Českomoravské záruční a rozvojové banky při podpoře malého a středního podnikání

Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využíváním podpory malého a středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., která je rozvojovou bankou České republiky. V úvodní části práce je uvedena definice základních pojmů dané oblasti a klasifikace malých a středních podniků v teoretické rovině. Dále je přehledně popsána platná legislativa. V následujících částech práce se autor detailně věnuje charakteristice vybraných podnikatelských institucí podporující podnikání a metodám této podpory. Dále je představena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. a její produkty pro podporu sektoru malého a středního podnikání. Následně se autor věnuje analýze vývoje sektoru malého a středního podnikání v České republice a analýze využívání nabízených produktů banky subjekty malého a středního podnikání. Účinnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. při podpoře malého a středního podnikání ve sledovaném období je vyhodnocena v závěru této bakalářské práce.
This bachelor's thesis deals with the possibilities and the use of supporting small and medium enterprises through the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, which is a developing bank of the Czech Republic. The introductory part contains definitions of basic terms and classifications of the small and medium-sized enterprises on a theoretical base. It also describes effective legislations in a well arranged way. The author also discusses very precisely the characteristics of the selected business institutions supporting entrepreneurship and methods of their support in the following sections. This work also continues with introducing the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, and its products, to support the small and medium enterprise sector. Subsequently, the author analyses the development of this sector in the Czech Republic and the use of the products offered by this bank to small and medium-sized enterprises. The efficiency of the CzechMoravian Guarantee and Development Bank's support in the small and medium enterprises, in the observed period, is evaluated at the end of the thesis.
Description
Subject(s)
Českomoravská záruční a rozvojová banka, malé a střední podniky, operační programy, podpora podnikání, státní podpora, strukturální fondy, Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, small and medium enterprises, operational programmes, business support, state support, structural funds
Citation
ISSN
ISBN