Turismus na Šumavě: analýza vybavenosti

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu vybraných turistických tras v chráněnékrajinné oblasti a národním parku Šumava. Jedná se o dvě trasy, konkrétně trasa Prášily -Prášilské jezero - Poledník a zpět, trasa Hamry- Černé jezero - Čertovo jezero - Železná Ruda.Předmětem zkoumání je analýza vybavenosti turisticky oblíbených míst, tras a míravybavenosti a dostupnosti služeb (parkování, občerstvení, odpočívadla, možnost ubytováníatd.). Pomocí metod GIS jsou zjištěné nedostatky zaneseny do map. Práce se dále zabývámožnostmi využití tras pro rodiny s dětmi (především přístupnost pro kočárky). Závěr práce jevěnován návrhům na zlepšení technického stavu jednotlivých tras a také jejich vybavenosti.
The bachelor thesis is focused on analysis of disposition chosen hiking trails in protectedlandscape area and national park Šumava. It is trails Prášily - Prášilské jezero - Poledník andHamry- Černé jezero - Čertovo jezero -Železná Ruda. The subject of the research is the analysisof the facilities of tourist places and service availability (parking, restaurants, rest areas, thepossibility of accommodation, etc.). The identified shortcomings are entered to the maps byGIS methods. The thesis also deals with the possibilities for families with small kids(particularly access for prams). The conclusion is devoted to individual proposals to improvethe technical condition of the trails and also their facilities.
Description
Subject(s)
Turismus, Šumava, turistické trasy, vybavenost, značení, GIS, mapy, turism, Šumava, hiking trails, facilities, markings, GIS, maps
Citation
ISSN
ISBN