Sociální a ekonomická problematika školních uniforem

Title Alternative:SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF SCHOOL UNIFORMS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor`s thesis deals with social and economic problems of school uniforms. The introductory chapter describes the history of uniforms in general. It shows the history of uniforms in the Czech Republic and in some other countries. Next chapter concerns the features and structures of used textiles and the comfort of a school uniform. The fourth chapter is devoted to a marketing research. The evaluation of the marketing research follows in the fifth chapter. The sixth chapter describes the realisation of a school uniform, designing the uniform, technical drawings, pattern construction, list of basic operations necessary to make a school uniform and a table of sizes. The seventh chapter evaluates the school uniform from the economic point of view. The summary again assesses the marketing research and the realisation of a school uniform.
Bakalářská práce zkoumá sociální a ekonomickou problematiku školních uniforem. Úvodní kapitola popisuje historii uniforem obecně, historii školních uniforem v České republice a v některých zemích světa. V další kapitole se pojednává o vlastnostech a složení použité textilie a o komfortu školní uniformy. Čtvrtá kapitola je věnována marketingovému výzkumu. V páté kapitole následuje vyhodnocení marketingového výzkumu. Šestá kapitola popisuje realizaci školní uniformy, návrh modelu, technické nákresy, konstrukce střihu, soupis základních operací zhotovení školní uniformy a tabulku velikostních sortimentů. Sedmá kapitola ekonomicky zhodnocuje školní uniformu. Závěr opětovně hodnotí marketingový výzkum a realizaci školní uniformy.
Description
katedra: KHT; přílohy: CD ROM; rozsah: 48 s.
Subject(s)
history of uniforms, school uniform, marketing research, economic evaluation, historie uniforem, školní uniforma, marketingový výzkum, ekonomické zhodnocení
Citation
ISSN
ISBN