Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Technical university of Liberec, Czech Republic
Abstract
Tato skripta shrnují požadavky platných norem, předpisů a vyhlášek na tvorbu závěrečných prací na Technické univerzitě v Liberci. Jsou určena především jako vodítko pro tvorbu bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, nicméně druhé vydání vedlo k takovému zobecnění, že s výjimkou loga fakulty jsou využitelná i pro jiné součásti univerzity. Kromě formálních požadavků na jednotlivé kapitoly závěrečných prací je součástí skript i přehled základních typografických pravidel, shrnutí zásad práce s vkládanými objekty a stručný postup pro práci se soubory PDF.
TOTO JE STARÁ VERZE SKRIPT, NOVÁ AKTUALIZOVANÁ VERZE JE DOSTUPNÁ na: https://dspace.tul.cz/handle/15240/151103
Description
Subject(s)
bakalářská práce, diplomová práce, formální požadavky na textové zprávy, typografie, práce se soubory PDF, bachelor thesis, master thesis, formal requirements for text reports, typography, PDF file operations
Citation
ISSN
ISBN
978-80-7494-049-1
Collections