Motivace zaměstnanců ve firmě HUDYsport a. s.

Title Alternative:Motivation of employees in HUDYsport company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis deals with motivational system, which is established in firm HUDYsport Inc. Theoretic part of paper pays attention to motivation theories and importance of efficient communication inside the company. Substantial volume of work deals with material and immaterial motivation and employee benefits, that are used in common practice. In practical part are presented motivational factors that are used by concrete company for increasing motivation of employees in order to level up their job performance. Except common ways of motivation there are also described benefits that the employee gains automatically, only because he/she is working in that particular company. The main part of paper is research of employee?s satisfaction with a way of their motivation. The results of research should serve as impulse for proposals, that can improve contemporary motivational system or at least prompt management of company, what would be appreciated by employees and what could raise their work motivation.
Diplomová práce se zabývá motivačním systémem zavedeným ve firmě HUDYsport a. s. Teoretická část práce se věnuje motivačním teoriím a důležitosti dobře fungující komunikace uvnitř firmy. Podstatná část práce se zabývá hmotnou a nehmotnou motivací a zaměstnaneckými výhodami, které se v běžné praxi používají. V praktické části jsou představené motivační faktory, které konkrétní firma využívá pro zvýšení motivace pracovníků a tím se snaží zvyšovat jejich pracovní výkon. Kromě běžných způsobů motivace jsou zde také popsané zaměstnanecké výhody, které pracovník získává automaticky, pouze za to, že ve firmě pracuje. Hlavní částí práce je vlastní výzkum spokojenosti zaměstnanců se způsobem jejich motivace, jehož výsledky by měly sloužit jako podnět k návrhu pro zlepšení současného motivačního systému či alespoň napovědět vedení firmy, co by zaměstnanci ocenili a co by zvýšilo jejich pracovní motivaci.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 77 s.
Subject(s)
motivation of employees, working efficiency, employee relations, incentive system, human resources, communication, motivace pracovníků, výkonnost, pracovní vztahy, motivační systém, lidské zdroje, komunikace
Citation
ISSN
ISBN