Úrazové pojištění a připojištění

Title Alternative:Accident insurance
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá samostatným soukromým úrazovým pojištěním. První část je zaměřena na historii úrazového pojištění od jeho prvopočátků ve středověku až do současnosti. Dále jsou zde charakterizovány základní vlastnosti tohoto pojištění a jeho typy. V další části je popsán význam úrazového pojištění v rámci cestovního pojištění, např. rozsahy pojistného krytí v zahraničí. Také je zde zmíněno pojištění v kartě, on-line pojištění a asistenční služby. V praktické části je provedena analýza produktů tří vybraných pojišťoven působících na českém pojistném trhu. V závěrečné části jsou tyto produkty porovnány a zhodnoceny podle různých kriterií, které bychom měli brát v úvahu při výběru tohoto druhu pojištění.
This diploma thesis deals with private accident insurance in the Czech Republic. The first part is focused on the history of accident insurance - from its origins in the Middle Ages up to the present time. It is also concentrates on the explanation of the basic definition related to this type of insurance, its main role is explained, i.e. which types of risks you can protect against and the further consequences of accident insurance are also explained. In the next part, I describe accident insurance within the frame of travel insurance, extent of insurance cover and on-line insurance. The practical part of the thesis entails the analyzed selected products of three insurance companies operating on the Czech market. In the final part there are compared products by several aspects, which should be taken into account in the case of interest in this type of insurance.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 82 stran, 2 strany příloh
Subject(s)
cestovní pojištění, doba hospitalizace následkem úrazu, doba nezbytného léčení úrazu, nepojistitelné riziko, pojistitel, pojistná částka, pojistná doba, pojistné, pojistné krytí, pojistné plnění, pojistné podmínky, pojistné události, pojistný trh, pojištěná osoba, pojištění léčebných výloh, pojišťovna, smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, úraz, úrazové pojištění, výluka z pojištění, travel insurance, period of hospitalization following an accident, period of necessary treatment of an injury, non insurable risk, insurer, size of policy, period of insurance, premium, insurance coverage, insurance benefit, insurance conditions, claims, insurance market, insured, insurance of medical expenses, insurance company, death by accidental injury, permanent disability due to accidental injury, accident, accident insurance, exclusion
Citation
ISSN
ISBN