Kvalita života seniorů

Title Alternative:Quality of Senior Live
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou stáří a kvality života. Cílem této práce bylo charakterizovat základní pojmy, které vyplývají z tématu bakalářské práce, dalším cílem bylo celkové zhodnocení kvality života v rezidenčních zařízeních ve městě Děčín. Bakalářská práce je dělena do dvou částí. V prvním případě se jedná o část teoretickou. Ta věnuje pozornost tématu stáří a kvality života ve stáří a dalším souvisejícím pojmům. V této části jsou také představena jednotlivá zařízení, ve kterých je následně prováděn průzkum. Druhá část je částí empirickou. Při průzkumu byl použit standardizovaný dotazník škálového typu, který obsahoval 20 otázek zaměřených na kvalitu života. Autorka ve své práci použila kvantitativní metodu a následné zpracování dat. Zvolenou cílovou skupinou bylo 60 seniorů mužského i ženského pohlaví ve věku 65 ? 80 let. Předem dané průzkumné předpoklady byly ve dvou ze tří případů potvrzeny. Tato zjištění vedla k několika návrhům opatření, která by směřovala k vyšší efektivnosti při péči o seniory, dále k vyšší motivaci pečujících, a následně k celkovému zlepšení kvality života stárnoucích občanů.
Description
73 s., 5 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
quality of life, older people, kvalita života, senioři
Citation
ISSN
ISBN