Anizotropie ohybu textilií a splývavost textilií

Title Alternative:ANISOTROPY OF FABRIC´S BENDING RIGIDITY AND DRAPABILITY OF FABRICS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this thesis is to study the anisotropy of bending rigidity of fabrics and drape of fabrics. The first part - the search is devoted to a search of articles containing the different methods of measuring the bending rigidity and drape over the past few years. The second part - experimental, examines the anisotropy of three different fabrics, two are in a twill weave and 100% cotton, the third is a plain weave and of a mixture of wool and polyester. Drape was measured using Drapemetr and only for samples with a twill weave. The sample with twill weave ? and mixed fabric (round and square) were measured by TH-7 and the Cantilever test. Fabrics of mixed fibers was also measured on the device KES FB-2. The results of all measurements are statistically processed and compared.
Předmětem této bakalářské práce je zkoumání anizotropie ohybové tuhosti plošných textilií a splývavosti plošných textilií. První část ? rešeršní, je věnována rešerši článků obsahujících různé metody měření ohybové tuhosti a splývavosti v posledních několika letech. Druhá část práce ? experimentální, se zabývá zkoumáním anizotropie tří různých tkanin, dvě jsou v keprové vazbě a ze 100% bavlny, třetí je v plátnové vazbě a je ze směsi vlny a polyesteru. Splývavost byla měřena pomocí Drapemetru a to pouze u vzorků s keprovou vazbou. Vzorek kepr ? a směsová textilie (kruhové i čtvercové) byly měřeny metodou TH-7 a metodou převisu. Textilie ze směsových vláken byla navíc měřena na přístroji KES FB-2. Výsledky ze všech měření jsou zpracovány statisticky a porovnány.
Description
katedra: KHT; rozsah: 58
Subject(s)
anisotropy, bending, bending rigidity, drape, anizotropie, ohyb, ohybová tuhost, splývavost
Citation
ISSN
ISBN