Finanční analýza zvoleného investičního projektu

Title Alternative:Financial Analysis of the Selected Investment Project
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu ve třech verzích. Teoretická část je věnována deskripci pojmu investice, fázím investičního projektu, zdrojům financování investičních projektů, způsobu výpočtu peněžních toků z investice, postupu hodnocení efektivnosti investic a vybraným faktorům ovlivňujících investiční rozhodování, jako jsou daně, inflace a riziko projektu. V praktické části práce je při zohlednění těchto poznatků a faktorů provedena analýza poptávky, konkurenční nabídky a po projekci Cash Flow provedena finanční analýza realistické verze projektu. Po stanovení parametru citlivostní analýzy jsou stejnými vybranými metodami analyzovány i optimistická a pesimistická verze projektu. V závěru práce je provedena syntéza výsledku všech tří verzí investičního projektu a na jejich základě jsou podniku navrhnuta příslušná opatření.
Description
85 s., 8 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
financial analysis, investments, product management, finanční analýza, investice, produktový management
Citation
ISSN
ISBN