Posttraumatická intervenční péče v podmínkách Policie České republiky

Title Alternative:Post-traumatic Interventional Care and its Application to the Police of the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work dealt with the topic of post-traumatic interventional care and its application to the Police of the Czech Republic. It aimed to characterize traumatizing situations in police duty, the consequential post-traumatic intervention care and learn the active duty police officers' attitude towards such situations and care. The work consisted of two main areas. The theory part, with the use of expert sources, described the Police of the Czech Republic, the police profession, defined the traumatic event, stress, crisis and appearance of consequent post-traumatic disorders, and described in detail the psychical pressure in police practice and the system of post-traumatic intervention care. The practical part tried, with help of a questionnaire, to find out topical information from and attitudes of one hundred public order police officers of the District Headquarters of the Police of the Czech Republic Prague III concerning traumatizing situations and the system set up for the post-traumatic intervention care. The information ascertained was used to draw a conclusion and became the basis for measures proposed in the area of increased utilization of post-traumatic intervention care on the part of the police people. The major asset of the work can be seen in the ascertainment of police officers' real attitudes towards the system of post-traumatic intervention care and in informing them about the psychological help available.
Bakalářská práce se zabývala problematikou posttraumatické intervenční péče v podmínkách Policie České republiky. Jejím cílem bylo charakterizovat traumatizující situace u policistů, následnou posttraumatickou intervenční péči a zjistit postoj policistů v přímém výkonu služby k takovým situacím a péči. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která s pomocí odborných zdrojů popisovala Policii České republiky, policejní profesi, vymezovala traumatickou událost, stres, krizi a vznik následných posttraumatických poruch, konkrétněji popisovala psychickou zátěž v policejní praxi a systém posttraumatické intervenční péče. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku aktuální informace a postoje u 100 policistů zařazených u služby pořádkové policie Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha III, týkající se traumatizujících situací a k vytvořenému systému posttraumatické intervenční péče. Zjištěné informace posloužily ke stanovení závěru a vyúsťovaly v navrhovaná opatření v oblasti zvýšení využití posttraumatické intervenční péče ze strany policistů. Za největší přínos práce bylo možno považovat aktuální zjištění postojů policistů k systému posttraumatické intervenční péče a informovat policisty o existenci psychologické pomoci.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 65 s.
Subject(s)
debriefing, defusing, demobilisation, crisis, crisis intervention, critical incident stress management, police, policeman, post-shooting trauma, post-traumatic stress disorder, psychical trauma, stress, crisis intervention over the phone, traumatic event, debriefing, defusing, demobilizace, krize, krizová intervence, metoda cism, policie, policista, post-shooting trauma, posttraumatická stresová porucha, psychické trauma, stres, telefonická krizová intervence, traumatická událost
Citation
ISSN
ISBN