Vliv sociálního prostředí na vývoj jedinců s Downovým syndromem

Title Alternative:Influence of social evironment on evolution of individuals with Down syndrom
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bacalauriate work was based on the importace of influence of the optimal social environment for the development of individuals with Down's syndrome. It was composed of two basic parts. The theoretical part, which clarifies the basic terms, characterises Down's syndrome and the problems connected with it. This part theoretically introduced the importace of the social environment and mentioned some possibilities of the bringing up of children with Down's syndrome in the present. The practical part of the work investigated, with the help of interviews and observations, how a wider social environment affects the development of these individuals and highlights its importace. A successful example of socialisation from Holand was, among others, mentioned in the enclosure. The conclusion of the work summarised and valorised all the results of the investigation and the suggested arrangement.
Bakalářská práce se zabývala důležitostí vlivu optimálního sociálního prostředí na vývoj jedinců s Downovým syndromem. Práci tvořily dvě základní části. Jednalo se o teoretickou část, která objasňovala základní pojmy, charakteristiku Downova syndromu a problémy s tím spojené. Tato část teoreticky uvedla důležitost sociálního prostředí a zmínila některé možnosti při výchově dětí s Downovým syndromem v současné době. Praktická část práce na několika příkladech pomocí rozhovorů a pozorování zjišťovala, jak působí na vývoj těchto jedinců širší sociální prostředí a vyzdvihovala jeho důležitost. V příloze byl uveden mimo jiné i jeden úspěšný příklad socializace z Holandska. Závěr práce shrnul a zhodnotil všechny výsledky průzkumu a navrhovaná opatření.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 58 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
social environment, integration, development, influence, thinking abilities, mentally disabled, downův syndrom, sociální prostředí, integrace, vývoj, vliv, rozumové schopnosti, mentální postižení
Citation
ISSN
ISBN