Vliv dotací v zemědělství na finanční strukturu zemědělského podniku

Title Alternative:Influence of grants in agricultural industry onto financial structure of farming business
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of my Diploma Thesis is to evaluate the financial situation of the company AGRO BYSTŘICE, a.s. by means of financial analysis and its instruments and methods in both levels, with and without the agricultural grants. . The thesis is divided into two parts. In the first part we describe which grants have been granted to the company. In the next chapter, the importance of the financial analysis has been explained, especially, what are the sources, whom it has been dedicated to and what are the main indicators, used. In the second part of this diploma thesis we evaluate the company of our research and then we shall concentrate to the financial analysis, in which the agricultural grants are considered. After that we simultaneously make the second analysis, where the agricultural grants are not considered. Finally, the results of both these analysis have been compared.
Tématem mé diplomové práce je pomocí finanční analýzy, jejich nástrojů a metod posoudit finanční zdraví společnosti AGRO BYSTŘICE, a.s. se zemědělskými dotacemi a bez nich. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsáno, jaké dotace společnost pobírá. Dále je zde vysvětlen význam finanční analýzy, z jakých zdrojů čerpá, pro koho je určena a jaké ukazatele používá. V druhé části práce se nejdříve seznámíme se zkoumanou společností a následně přejdeme k finanční analýze, ve které jsou zohledněny zemědělské dotace. Po této finanční analýze následuje druhá, kde už zemědělské dotace zohledněny nejsou. V závěru jsou výsledky obou analýz porovnány.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CDROM; rozsah: 99 s., [1] s. příloh.
Subject(s)
agricultural grants, saps, top-up, financial analysis, balance sheet, liquidity, insolvency, profitability, net profit, cash flow, zemědělské dotace, saps, top-up, finanční analýza, rozvaha, likvidita, zadluženost, rentabilita, čistý zisk, cash flow
Citation
ISSN
ISBN